www.pusztavacs.hu

Narrow Default Wide

Hírek

TÁJÉKOZTATÁS a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

TÁJÉKOZTATÁS
a magánfőzéssel kapcsolatos változásokról.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2015. január 1-jével az alábbiak szerint változnak.
A Jöt. 63. § (1) bek. 11. pontja szerint magánfőzésnek minősül a párlatnak a magánfőző lakóhelyén vagy gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a magánfőző által végzett előállítása évente legfeljebb 50 liter mennyiségig.
A Jöt. 63. § (1) bek. 12. pontja alapján a magánfőző az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, saját tulajdonú desztillálóberendezéssel rendelkezik.

A Jöt. 67/A. § (1) bek. alapján a magánfőzőnek a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzati adóhatósághoz be kell jelentenie a párlat előállítására alkalmas desztilláló berendezést a tulajdonszerzést követő 15 napon belül.

Erre a bejelentésre nincs kötött formátumú nyomtatvány, a Jöt. 67/A. § (2) bekezdése csak a
tartalmi követelményeit határozza meg az alábbiak szerint:
- magánfőző neve, lakcíme, adóazonosító jele;
- desztilláló berendezés feletti tulajdonszerzés időpontja, űrtartalma, tárolásának, használatának helye, ha eltér a magánfőző lakcímétől.

(A Jöt. nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a tulajdonszerzést igazoló iratot a bejelentéshez csatolni kellene, azonban annak megőrzésére viszont igen (Jöt. 67/A. § (3) bek.). )

A fenti szabályozás a 2015. január 1-jét követően beszerzésre kerülő lepárló berendezések bejelentését tartalmazza, azonban a Jöt. 128/K. § (1) bekezdése alapján az ezt megelőzően beszerzett desztilláló berendezésekre is bejelentési kötelezettség vonatkozik, 2015. január 15-ig. !!!
Az a személy, aki nem jelenti be a desztilláló berendezését, jövedéki törvénysértést követ el, és az eszköz lefoglalása mellett, jövedéki bíráság kerül megállapításra (Jöt. 115. § (4) bek., illetve 119. § (1) bek. e pontja).

A Jöt. 64. § (6) bekezdése alapján a magánfőzés keretében előállított párlat adója évi 1000 forint, amelyet a magánfőző fizet meg.

A Jöt. 67/A. § (4) bekezdése alapján a magánfőző az előállított magánfőzött párlat utáni adóbevallási és adófizetési kötelezettségét a tárgyévet követő év január 15-ig együtt teljesíti a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. Ha a magánfőző nem állított elő tárgyévben magánfőzött párlatot, akkor nem keletkezik tárgyévre vonatkozóan adóbevallási kötelezettsége.
A Jöt. 67/A. § (6) bekezdése alapján a jogszerűen évente előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles haladéktalanul bejelenteni a vámhatóságnak és a vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a többletmennyiség megsemmisítéséről.
A Jöt. 67/A. § (7) bekezdése szerint a magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag alkoholtermék-adóraktár részére értékesíthető.

Újlengyel, 2015. január 7.
dr. Szabó Tibor jegyző